LOLStars Biswa Kalyan Rath & Sumaira Shaikh, Chennai