संतुलन  गर्भसंस्कार

संतुलन गर्भसंस्कार

Health and Fitness

June 14 | 10AM

Join on Zoom

2000

Sorry, this show is already over but head here for other fun events!

Invite your friends

and enjoy a shared experience

INVITE

Invite your friends

and enjoy a shared experience

INVITE
About the Event

संतुलन गर्भसंस्कार


रविवारी, 14 जून 2020

सकाळी 10 ते सायन 6


वेबिनार वेळापत्रक

९:३० ते १०:०० वेबिनारमध्ये

जॉइन व्हायला सुरुवात करावी

             

सकाळचे सत्र

स्वागत आणि प्रार्थना

गर्भसंस्कार संकल्पना

गर्भवतीची दिनचर्या

योग आणि संगीत


१२:३० ते २:०० भोजनासाठी मध्यंतर 

              

दुपारचे सत्र  

गर्भवतीचा व बाळंतिणीचा आहार 

ध्यान

नवजात बाळाची काळजी

बाळंतिणीची काळजी


४:३० ते ५:०० चहापानासाठी मध्यंतर


प्रश्नोत्तरे

Breakfast for Pregnant Women
Terms & Conditions

2000

Sorry, this show is already over but head here for other fun events!